A szimbólumok mágikus ereje

Ősi szimbólumok

Természetfeletti igazságokhoz vezetnek el, vagyis a hétköznapi valóságon túl megélhető igazságról szólnak.

Koncentrált teremtőerő

A teremtés a gondolattal indul, majd a szóval folytatódik. A jelkép pedig a szónál is összetettebb, mivel általában több szóval leírható dolgot jelöl. Minden szónak teremtőereje van, de a jelkép, mivel több szó nyilvánul meg benne, koncentrált erővel teremt. A szimbólumok tehát energiát képviselnek, ezért tudatos használatukkal előhívhatjuk azokat az erőket, amelyeket magukban rejtenek.

Azaz ismerve egy-egy szimbólum jelentését, annak energiáit felszabadíthatjuk magunkban, ha a szimbólummal rendszeresen kapcsolatba kerülünk. Mivel a szimbólumok közös „információs mezőből” származnak, így minden ember számára ugyanazt a jelentést, információt hordozzák. Ez az információ akkor is hatással van életünkre, ha nincs tudomásunk róla, azaz ha nem ismerjük egy adott szimbólum jelentését.

Melyik mit üzen?

Energiát képviselnek a színek, a számok, a betűk, a geometriai alakzatok, ezenkívül vannak természeti, növényi és állati szimbólumok is. Gyakran megfigyelhető, hogy a pozitív energiát képviselő alakzatok elforgatva vagy tükrözve negatív, romboló hatásúvá válnak. Az alábbiakban megtudhatod néhány ismert szimbólum jelentését.

Pont: az állandóság, az örökkévalóság jelképe. A kezdet és a vég, az alfa és ómega.

Kör: a végtelenséget, az örök megújulást, a körforgást, a teljességet, az eredendő tökéletességet és harmóniát jelképezi. Ősi értelmezésben az éltető nap korongját  jelképezte, az ember léte a nap fényétől függött, ezért Istenként tekintettek rá. Ezért lett az abszolút, a végtelen egység, a tökéletesség szimbóluma. A karikagyűrű, amely a férfi és a nő egységét jelképezi, ezért vált a házasság szimbólumává.

Mandalák: a körhöz hasonlóan a mandalák is a teljességet, az egységet és a harmóniát jelképezik. Pozitív energiájuknak köszönhető állítólag, hogy a mandala alaprajzú városok, mint Róma, Párizs vagy Washington, nagyvárossá fejlődtek.

Két egymást metsző kör: a szövetség jelképe.

Három koncentrikus kör: a test, a lélek, és a szellem hármas egysége.

Három egymásba kapcsolódó kör: a Szentháromság szimbóluma, az értelem, az érzelem és az akarat egysége.

Négyzet: az anyagi világ jelképe, ezenkívül az alaposságot, a szilárdságot, a merevséget és a korlátozást is szimbolizálja. Ha az egyik oldalán áll, stabilitást, ha valamelyik csúcsán, akkor labilitást, mozgást jelöl. 

Csúcsával felfelé tekintő háromszög: a belső fény, az anyagi világból kiváló szellemi minőség, a felfelé törekvő lélek szimbóluma. Mágikus cselekményekre is használják.

Csúcsával lefelé tekintő háromszög: az anyagba való törekvés, a fentről lefelé áramló energiák, Isten anyagi létet bevilágító fényének jelképe.

Hatágú csillag (Dávid-csillag, Indiában a szívcsakra jelképe): a felfelé, illetve lefelé irányuló egyenlő oldalú háromszögek egyesítésével létrejött szimbólum a felfelé és lefelé mutató erők, energiák tökéletes egyensúlya, a földi és isteni világ szövetsége, a megtalált út, a megvilágosodás, a harmónia jelképe.

Ötágú csillag: a felfelé álló ötágú csillag kitárt végtagokkal az embert jelképezi, a csúcsán álló pedig az ördög vagy sátán jelképe. A fölfelé mutató csillag a szellemi magaslatok irányába törekvést szimbolizálja, a lefelé mutató az alvilág sötét erőit szólítja meg.

Szvasztika: a nap, a teremtő Isten, a végtelen, az örök élet, a szerencse szimbóluma. Négy karja a négy égtájat jelképezi. A 90 fokkal elforgatott szvasztika a náci horogkereszt, amely az erőszak, a fajelmélet vezérelte népirtás, a terror és az elnyomás jelképévé vált.

A szimbólumok mágikus ereje

Spirál, csigavonal: az örvénylés jele. Ha jobbra irányul, akkor a teremtő, ha balra, akkor a romboló erőket szimbolizálja. A lélek evolúciója is ilyen spirális vonalban halad: körben mozog, ugyanakkor ciklusonként mindig egy szinttel feljebb lép.

Sugaras csillagforma: a szétáradó energiát jelképezi.

Kereszt: ősi jelkép, amely a négy égtájat, az évszakokat és a tér-időt jelképezte. Két szárának metszéspontja a világ központja, négy karja megfelel a négy égtájnak. Az archetipikus embert is jelképezi, a függőleges vonal az égi, az intellektuális, a pozitív, az aktív és a hímnemű, míg a vízszintes a földi, a racionális, a passzív és a női aspektus. A kereszt az életfa geometrikus változataként is felfogható.

Fa, életfa, világfa, égig érő paszuly: ősi szimbólum az életfa, amely a világ közepén helyezkedik el, és összeköti az égi és a földi szférát. A fa gyökerei a földből táplálkoznak, míg lombja az ég felé törekszik, így biztosítva átjárót a világrészek között. Az ember lelki fejlődését is szimbolizálja.

Hegy: szimbolikája hasonló az életfáéhoz – égbe nyúló csúcsa a földről az isteni világba vezet, a szellemi létbe való felemelkedést jelképezi.

Állatszimbólumok: az állatok tulajdonságai vagy viselkedésjegyei alapján minden állathoz kapcsolódott egy-egy jelentés. A ragadozó madarak a világ felett uralkodó erő, a szabadság és a mindent látás szimbólumai, az oroszlán, a tigris és a medve a hatalmat, a bátorságot és az erőt jelképezi, a ló és a szarvas a gyorsaság, a nemesség jelképe, a kutya a férfiasságot és az ösztönöket, a macska a nőiességet, a rejtélyt és a függetlenséget jelképezi, a lepke az átalakulás szimbóluma, míg a kígyó az újjászületés, a gyógyítás és a férfiasság jelképe.

nő4

Tépelődsz, hogy hol találod a fényt az alagút végén? 

Tudni szeretnéd, melyek a recsegő-ropogó szerelmi kapcsolatok csapdái?

Szeretnél egy szemet szúró kivételt?

Örülnél, ha valami nem csak a felszínt kapargatná?

Pont erről szól a Kelepce című regény, amelynek első fejezetét most elküldjük Neked ajándékba!

Amit ebben a könyvben biztosan megtalálsz:

Végzetes botlás

Arcpirító szégyen

"Ropogósan friss" érzelmek 

Megveszekedett karriervágy

Kusza érzelmi szálak

Gyökerestül kitépi a barátságról és szerelemről szövögetett elméleteidet

Tűkön ülve várod majd a csavaros befejezést!

 

Garantáltan nem hagy hidegen!

 

Máris megrendelem itt:Bookline       Líra.hu 

Kérd most az első fejezetet. Kattints ide!